2021-2022 оны хичээлийн жилд Өмнөговь аймгийн засаг даргын тамгын газрын захиалгат сургалт болно.

Өмнөговь аймгийг хөгжүүлэх Нутгийн хишиг мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар төмөр замын Политекник коллежид орон нутгийнхаа 120 иргэнийг төмөр замын 4 мэргэжлээр суралцуулахаар мэргэжил олгох сургалтын захиалга өгч, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр 2021 оны 12-р сарын 16-ны өдөр элсэгчидтэй уулзалт зохион байгуулж, мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын батламж гардууллаа.
скачать dle 12.0