ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Тус сургууль нь оюутны байгууллага ба оюутны оролцоог дэмжиж, хамтран ажиллах хүрээнд сургуулийн үйл ажиллагаа, чанарын удирдлагын тогтолцоонд оюутны оролцоог дэмжих хэлбэрийг тусгаж, сургуулийн бодлого, чиглэлийн хүрээнд ажиллах бүтэц, зохион байгуулалттай ажилладаг.


Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
Оюутнуудын сайн дурын болон урлаг спорт, соёлын олон төрөлт арга хэмжээг сургуулийн захиргаа болон багш нартай хамтран зохион байгуулах.

Оюутны чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, шинэ төрлийн ажлыг санаачилан хөгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, тэдний нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж төлөөлөн ажиллах.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийгмийн сайн сайхны төлөө аливаа үйл ажиллагаанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн ажиллах.

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Оюутны зөвлөлийн дарга:
Ган-Очир
Гишүүдэд:
Н.Баттулаг
Б.Бат-очир
Г.Мөнхбат
А.Мөнхтөр
Н.Энхгэрэл
Б.Эрдэнэмөнх
Ш.Өнөрмаа
Г.Сугарбилэг
Б.Отгонсаран
О.Уянга
О.Мягмарбат
М.Амаржаргал
Г.Ариунцэцэг
Б.Цоодол
Нарангарав