ГАДААД ХАРИЛЦАА

УБТЗ-ын ХНН-тэй хамтран төмөр замын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг их, дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж, туршлага судлан, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд багш нарыг хамруулдаг. Үүнд:

  • 2009 онд Хөх хотын төмөр замын туршлага судалсан.
  • 2012 онд Бээжингийн зам харилцааны их сургуульд-2 багш 14 хоногийн хугацаатай мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан.
  • 2014 онд Солонгосын төмөр замд Төмөр замын замчин мэргэжлийн 10 оюутан үйлдвэрлэлийн дадлага хийсэн.
  • 2014 онд Австрали улсад 1 багш 14 хоногийн хугацаатай мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан.
  • 2010-2016 онд ОХУ-ын Эрхүү хотын Зам харилцааны их сургуульд 6 багш 7-14 хоногийн хугацаатай мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан.
  • 2010, 2019 онуудад Солонгос улсад-2 багш 14 хоногийн хугацаатай мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд тус тус хамрагдсан.
Одоогоор Бээжингийн зам харилцааны их сургуульд 1 багш магистрын хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж байна.
Цаашид БНХАУ-ын Бугатын төмөр замын коллеж, Оросын холбооны улсын Эрхүүгийн төмөр замын коллежуудтай хамтран оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.