Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх арга зүйг боловсронгуй болгох нь

2021/05/11

Ц. Тодгэрэл (Магистр) УБТЗ-ын Политехник коллежийнАшиглалтын тэнхимийн багш...

Оюутныг мэргэжилтэн - бие хүн болгон төлөвшүүлэх үйл ажиллагаа

2021/05/11

ОЮУТНЫГ МЭРГЭЖИЛТЭН–БИЕ ХҮН БОЛГОН ТӨЛӨВШҮҮЛЭХҮЙЛ АЖИЛЛАГААӨвгөнхүүгийн...

Сургах үйл явцад суралцагчдад хөдөлмөрийн ёс зүй төлөвшүүлэх нь

2021/05/11

СУРГАХ ҮЙЛ ЯВЦАД СУРАЛЦАГЧДАД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЁС ЗҮЙ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬБ.УРАНГУА...