БОГИНО ХУГАЦААНЫ ТҮР СУРГАЛТ

Төмөр замын 6 мэргэжлээр богино хугацааны түр сургалтуудыг зохион байгуулан явуулж чадамжийн гэрчилгээ олгодог. Үүнд:

  • Төмөр замын өртөөний жижүүр
  • Ачаа вагон хүлээлцэгч
  • Вагон үзэгч засварчин
  • Туслах машинч
  • Илчит тэрэгний засварчин
  • Төмөр замын замчин